Strony internetowe Chiave

Tworzymy nowoczesne strony internetowe

Identyfikacja graficzna

O tym jak ważne jest aby marka danej firmy była dobrze kojarzona, nie trzeba nikogo przekonywać. W momencie, w którym klienci zaczynają wybierać produkty konkretnej firmy,

Identyfikacja graficzna (wizualna) obejmuje szereg elementów. Zaliczają się do nich m.in. logotyp, teczki firmowe, wizytówki, papier firmowy, wzory dokumentów, ulotki i broszury oraz projekt graficzny strony internetowej. Niezmiernie ważnym jest, aby wszystkie te elementy były ze sobą spójne tzn., aby ich kolorystyka, krój czcionki, ale również "styl" nie odbiegały od siebie.

Ze wszystkich wyżej omówionych elementów, wydaje się, że to jednak logotyp jest tym najbardziej istotnym. To właśnie na jego podstawie klienci indetyfikują markę z konkretnym przedsiębiorstwem. Logotyp może być zaprojektowany w wielu formach, może stanowić na przykład znak graficzny stanowiący symbol czy też nazwa firmy zapisana określonym typem czcionki i użytym odpowiednim kolorem. Najtrudniejszym, ale również dającym największą satysfakcję jest zaprojektowanie takiego logotypu, który odróżnia przedsiębiostwo na rynku, a przy tym wpasowwuje się w branżę i jest zgodny z charakterystyką firmy.

Przy okazji należy pamiętać, aby nie zaniedbać innych elementów identyfikacji graficznej. Wizytówki, które przekazujemy, czy też strona internetowa (która również stanowi wizytówkę, z tym, że wirtualną) na którą wchodzą nasi potencjalni klienci wywrze dobre wrażenie. Należy pamiętać o tym, że inne elementy identyfikacji wizualnej mają bardzo duży wpływ na postrzeganie naszej firmy i mogą zadecydować o tym, czy klient zostanie z nami czy też wybierze inną firmę, która "wygląda na bardziej wiarygodną i profesjonalną".