Strony internetowe Chiave

Tworzymy nowoczesne strony internetowe

Make Me Box

aplikacja internetowa do tworzenia pudełek

MakeMeBox stanowi stronę internetową w formie aplikacji, która jest generatorem pudełek. Pudełka można tworzyć na dwa sposoby, a całość procesu polega na przejściu 3 kroków, w których określamy potrzebne parametry takie jak np. wymiary pudełka, które chcemy otrzymać. Efektem pracy jest uzyskanie automatycznie wygenerowanego schematu z naniesionymi wymiarami. Uzyskanie tej funkcjonalności wymagało opracowania i zastosowania przez naszą firmę zaawansowanego algorytmu umożliwiającego przeliczanie niezbędnych wymiarów.

Ponadto, serwis internetowy MakeMeBox jest zintegrowany z facebookiem w taki sposób, że możemy udostępnić efekty naszej pracy innym użytkownikom portalu.

Strona ta została w całości przygotowana i opracowana przez naszą firmę, zarówno pod względem graficznym jak również kodowania i wdrażania.

www.makemebox.chiave.ovh
Make Me Box
www.makemebox.chiave.ovh
Make Me Box
www.makemebox.chiave.ovh
Make Me Box